Project Management - Tasks etc..

1 post / 0 new
benzzon
benzzon's picture
Project Management - Tasks etc..
*** 100826, några länkar projektarbete, projektteknik:
 
 

Scrum, wiki:
 
Gantt-schema:
 
Comparison of project-management software:
 
I projektfasen "design" bör användningsfall (use cases) upprättas..
 
Precedene Management Diagram (PDM) method: http://en.wikipedia.org/wiki/Precedence_Diagram_Method
Learning Tree, project management for software development: http://www.learningtree.com/courses/340.htm
 
(C:\Doc-misc\FI2, Standardisering\Systemdokumentation, mallar v070514\Systemdok Mall 070514.doc)
(C:\Doc-misc\Cad-Q\Mallar\Installdok Mall v100428.doc)
(C:\Doc-cust\Drammen, Facilit\ucYYMMDD-C, use case template v71018.doc)
 
*** Programvaror för projektarbete, programutveckling, ärendehantering:
 
 
 
Double Choco Latte: http://dcl.sourceforge.net/
 
Design av UI (User Interface), "pencil project": http://pencil.evolus.vn/en-US/Downloads/Application.aspx

OneNote i Outlook för att arbeta med projekt, koppling till kalendern ?
- Acceptanstest-dokument, ta fram om det ej redan finns i projektnavet
- Jämföra dokument i projektnavet med projektnavet "v2"
- Gå igenom dokument och föreslå dokument att radera
- Lägga upp förslag på "förbättringsdokument" för att samla önskemål på ändringar, kolumner "Upplagt av", "Genomförs (ja/nej)", "Slutfört" etc etc
- När vi är klara så får någon justera dokumenten så vi får in nya grafiska profilen (loggan..)