SQL Utils, data modeling etc..

1 post / 0 new
benzzon
benzzon's picture
SQL Utils, data modeling etc..
*** Data Modeling ***
 
Visio 2007 Pro..
Stödjer *EJ* upd av databas, så kallad "forward engineering", skit..
 
DBDesigner 4, datamodeler freeware
Lyckas *EJ* välja MSSQL, går därför ej uppdatera databas.
 
TOAD datamodeler, freeware (ej reverse engineer m freeware versionen..):
Tyvärr ingen smart uppdatering av databas, man måste skapa script-fil när
databas ska uppdateras, freeware-version har gräns på 25 tabeller.
(Testat Toad DataModeler v2.25.01, 2007-08-xx.)
 
Videos som kan vara värda att glo på: http://www.casestudio.com/enu/dmovies.aspx
 
Fler länkar, bla till Toad Modeler v3.0 Beta
 
 
Sybase PowerDesigner 12.5 (kostar ca 25000..)
 
AllFusion ERwin Data Modeler, datamodellering (kostar ca 30000):
 
 
SQL Server "Database Diagram", How to Move:
 
SQL-Designer in browser: http://ondras.zarovi.cz/sql/demo/
 
*** Toad Data Modeler:
Toad Data Modeler, upgrade from 4.2.6.12 to 4.3.3.6
 
*** DB-admin tools ***
 
 
Freeware DB-admin verktyg, SQL Buddy:
 
EMS SQL Manager 2005 Lite (DB-admin verktyg)