Custor rapporter, v171114 (original på projektservern CQTS0103) (röd text markerar nya "Custor CS"-dialoger/rapporter)          
Rad-nr System/kund Rapportgrupp Rapport-id Rapport-namn Custor urvalsdialog Rapport-fil (.rdl) Lagrad(e) procedur(er) PDF / Förberäknas Beskrivning Datum för denna rads ändring Innehåller HOPA-anrop
001 CQFM 2.3 Inhyrning mnu0101 Avtalsinformation uiCS_CR_HDocInAvt2.aspx RS_InAvt_Info2 stpCR_InAvt_Info2_Get PDF   120920: PDF-exempel.  
002 CQFM 2.3 Inhyrning mnu0102 Avtalskostnader uiCS_CR_InAvt_Kost1.aspx RS_InAvt_Kost1 stpCR_InAvt_Kost1_Get PDF   120920: PDF-exempel.  
003 CQFM 2.3 Inhyrning mnu0103 Indexrapport uiCS_CR_IndexIn1.aspx RS_IndexIn1 stpCR_IndexIn1_Get        
004 CQFM 2.3 Inhyrning mnu0104 Inhyrningsinfo uiCR_HDocInInfo1.aspx RS_In_Info1 stpCR_In_Info1_Get        
005 CQFM 2.X Inhyrning mnu01042 Inhyrningsinfo [CS] uiCS_CR_HDocInInfo1.aspx RS_In_Info2 stpCR_In_Info1_Get   Rapport Inhyrningsinfo, där blåa kolumner kan döljas/visas.    
006 CQFM 2.3 Inhyrning mnu0105 Uppsägningslista uiCS_CR_UppsListaIn1.aspx RS_UppsListaIn1 stpCR_UppsListaIn1_Get        
007 CQFM 2.3 Inhyrning mnu0106 Konteringsrapport uiCR_In_Kontering1.aspx RS_In_Kontering1 stpCR_In_Kontering1_Get        
008 CQFM 2.X Inhyrning mnu01062 Konteringsrapport [HGR] uiCS_CR_In_Kontering1.aspx RS_In_KonteringPR1 stpCR_In_KonteringPR1_Get PDF / Ja 120516: Ny rapport som använder hyresgästrelationstabellen (FMO_PARTNER_RELATION)    
009 UTV Inhyrning mnu01062b Konteringsrapport 2 uiCS_CR_In_Kontering2.aspx RS_In_KonteringPR2 stpCR_In_KonteringPR1_Get PDF / Ja 130307: Ny rapport åt GU enligt CQFMDEV-348. 130307: Ny rapport  
010 CQFM Inhyrning mnu0120 Vakanslista uiCR_Vakans2.aspx RS_Vakans2 stpCR_Vakans2_Get   Gammal rapport, är dold i Cad-Q FM. Ursprungligen utv för ABB.    
011 CQFM Inhyrning mnu0121 GAMMAL-Uppsägningslista uiCR_UppsagLista1.aspx RS_UppsagLista1     Gammal rapport, är dold i Cad-Q FM..    
012 CQFM Inhyrning mnu0122 Inhyrning, Avtalsinfo (inaktiv) uiCR_HDocInAvt.aspx RS_InAvt_Info1     Gammal rapport, är dold i Cad-Q FM..    
013 GU / CQFM Inhyrning mnu0107 Uppsägningslista 2 uiCS_CR_UppsListaIn2.aspx RS_UppsListaIn2 stpCR_UppsListaIn2_Get   130422: Ny rapport, se Jira CQFMDEV-351. 130422: Ny rapport  
014 CQFM 2.X Inhyrning mnu0123 Rapport areor per byggnad [CS] uiCS_CR_In_RptAreaByg.aspx RS_In_RptAreaByg stpCR_In_RptAreaByg_Get PDF / Ja Utv på önskemål från GU. 120316: Ny rapport  
015 CQFM 2.3 Inhyrning mnu01ext01 Avtalsinfo m ritn. uiCS_CR_AvtInfoRitIn1.aspx RS_AvtInfoRitIn1, RS_AvtInfoRitIn1Sub1 (försättsblad), RS_AvtInfoRitIn1Sub2 stpCR_AvtInfoRitIn1_Get   Denna rapport är ej synlig i Custor, den startas från FMInternhyra. Rapporten har 2 subrapporter "RS_AvtInfoRitIn1Sub1" och "RS_AvtInfoRitIn1Sub2".    
016 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0201 Avtalsinformation uiCS_CR_HDocUtAvt2.aspx RS_UtAvt_Info2 stpCR_UtAvt_Info2_Get        
017 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0202 Avtalskostnader uiCS_CR_UtAvt_Kost1.aspx RS_UtAvt_Kost1 stpCR_UtAvt_Kost1_Get        
018 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0203 Indexrapport uiCS_CR_IndexUt1.aspx RS_IndexUt1 stpCR_IndexUt1_Get        
019 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0204 Uppsägningslista uiCS_CR_UppsListaUt1.aspx RS_UppsListaUt1 stpCR_UppsListaUt1_Get        
020 GU / CQFM Uthyrning mnu0211 Uppsägningslista 2 uiCR_UppsListaUt2.aspx RS_UppsListaUt2 stpCR_UppsListaUt2_Get   130410: Ny rapport, se Jira CQFMDEV-351. 130422: Stryker denna rapp och lägger upp motsvarande för inhyr, då det är det som efterfrågas. 130422: Struken tillsvidare.  
021 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0205 Uthyrningsinfo uiCR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info1_Var1 stpCR_Ut_Info1b_Get   Uthyrningsinfo "per Hyresgäst"    
022 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0205 Uthyrningsinfo uiCR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info1_Var2 stpCR_Ut_Info1b_Get   Uthyrningsinfo "per Fastighet"    
023 CQFM 2.X Uthyrning mnu02052 Uthyrningsinfo [CS] uiCS_CR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info3_Var1 stpCR_Ut_Info1c_Get   Uthyrningsinfo "per Hyresgäst" (även arb-platser), blåa kolumner kan döljas/visas.    
024 CQFM 2.X Uthyrning mnu02052 Uthyrningsinfo [CS] uiCS_CR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info3_Var2 stpCR_Ut_Info1c_Get   Uthyrningsinfo "per Fastighet", (även arb-platser), blåa kolumner kan döljas/visas.    
025 CQFM 2.X Uthyrning mnu02053 Uthyrningsinfo [HGR] uiCS_CR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_InfoPR3_Var1 stpCR_Ut_InfoPR1c_Get PDF / Ja Uthyrningsinfo "per Hyresgäst" (även arb-platser), blåa kolumner kan döljas/visas. Ny test-rapport som nyttjar "FMO_PARTNER_RELATION", därav suffixet "PR". 120329: Ny testrapport, CQFMDEV-251.  
026 CQFM 2.X Uthyrning mnu02053 Uthyrningsinfo [HGR] uiCS_CR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_InfoPR3_Var2 stpCR_Ut_InfoPR1c_Get PDF / Ja Uthyrningsinfo "per Fastighet" (även arb-platser), blåa kolumner kan döljas/visas. Ny test-rapport som nyttjar "FMO_PARTNER_RELATION", därav suffixet "PR". 120329: Ny testrapport, CQFMDEV-251.  
027a CQFM 2.X? Uthyrning mnu02053e Uthyrningsinfo, enskilda rum uiCS_CR_HDocUtInfoE1.aspx RS_Ut_InfoPR3E_Var1 stpCR_Ut_InfoPR1e_Get PDF / Ja   150126: Ny rapport, se CQFMDEV-403.  
027b Gävle Högskola Uthyrning mnu02053e Uthyrningsinfo, enskilda rum (Agresso-CSV) uiCS_CR_HDocUtInfoE1.aspx RS_Ut_InfoPR3E_AGR1 stpCR_Ut_InfoPR1e_Get PDF / Ja Denna RDL väljs via valet "Till CSV-fil (Agresso-format)" i dropdown "Utdata". För att skapa CSV-fil används även XSL-fil "RS_Ut_InfoPR3E_AGR1.xsl". 151216: Utv enl Jira CQFMCPEH-53.  
027c Uppsala Universitet, Gavlefastigheter Uthyrning mnu02054 Uthyrningsinfo, rumsdatum uiCS_CR_HDocUtInfoE1RD.aspx RS_Ut_InfoPR3ERD stpCR_Ut_InfoPR1eRD_Get PDF / Ja Ny rapport för kunder med nya uthyr-modellen "rumsdatum". Rapport för ex.vis Uppsala Universitet och Gavlefastigheter. 151216: Utv enl Jira CQFMDEV-454.  
027d Uppsala Universitet Uthyrning mnu02055 Debiteringslista uiCS_CR_DeblistaUU.aspx RS_DeblistaUU stpCR_DeblistaUU_Get   Rapport som redovisar "KF-koder" och ska kunna importeras till ekonomisystem hos Uppsala Universitet. 160815: Utv enl Jira CQFMDEV-484.  
027e Uppsala Universitet Uthyrning mnu02056 Debiteringsdifferens uiCS_CR_DebdiffUU.aspx RS_DebdiffUU stpCR_DebdiffUU_Get        
028 CQFM 2.X? Uthyrning mnu02053eg Uthyrningsinfo, enskilda + gem rum uiCS_CR_HDocUtInfoEG1.aspx RS_Ut_InfoPR3EG_Var1 stpCR_Ut_InfoPR1e_Get PDF / Ja   150126: Ny rapport, se CQFMDEV-403.  
029 CQFM 2.X? Uthyrning mnu02052_LIM Uthyrningsinfo m platser [HGR] uiCS_CR_HDocUtInfo1_LIM.aspx RS_Ut_InfoPR3_Var1 (f.d RS_Ut_Info3_Var1) stpCR_Ut_InfoPR1c_Get (f.d stpCR_Ut_Info1c_Get)   Uthyrningsinfo "per Hyresgäst". Denna rapport har parameter "hide_rows_yes", som döljer rader i rapporten som "saknar antal platser", samtidigt döljs kolumnerna "Proj.funktion" & "Utr E/G". ("LIM" = limit = begränsad) 120316: Ny urvalsdialog för att kunna behörighetsstyra hos Södertörn.  
030 CQFM 2.X? Uthyrning mnu02052_LIM Uthyrningsinfo m platser [HGR] uiCS_CR_HDocUtInfo1_LIM.aspx RS_Ut_InfoPR3_Var2 (f.d RS_Ut_Info3_Var2) stpCR_Ut_InfoPR1c_Get (f.d stpCR_Ut_Info1c_Get)   Uthyrningsinfo "per Fastighet Denna rapport har parameter "hide_rows_yes", som döljer rader i rapporten som "saknar antal platser", samtidigt döljs kolumnerna "Proj.funktion" & "Utr E/G".  ("LIM" = limit = begränsad) 120316: Ny urvalsdialog för att kunna behörighetsstyra hos Södertörn.  
031 Södertörns Högskola Uthyrning mnu0214 Lokalkostnader för Hyresgäst/Aktivitet uiCS_CR_CPA1.aspx RS_CPA1 stpCR_CPA1_Get PDF / Ja Rapport för Södertörns CPA-integration. 141001: Registrerat ny rapport.  
032 Södertörns Högskola Uthyrning mnu0215 Lokalkostnader till Agresso uiCS_CR_CPA1.aspx RS_CPA2 stpCR_CPA1_Get PDF / Ja Rapport för Södertörns CPA-integration, och ska kunna importeras till Agresso. 141001: Registrerat ny rapport.  
033 Södertörns Högskola Uthyrning mnu0216 Excelrapport rum - utan person uiCS_CR_CPA1.aspx RS_CPA3 stpCR_CPA1_Get PDF / Ja Rapport för Södertörns CPA-integration, ska skickas ut till användare för ifyllnad, därefter importeras till Cad-Q FM. 141023: Registrerat ny rapport.  
033b Chalmers Uthyrning mnu0217 Beräkna inhyrningskostnad uiCS_CR_CalcRentCostCH1.aspx RS_CalcRentCostCH1 stpCR_CalcRentCostCH1_RepGet, stpCR_Ut_InfoPR1c_Get   Rapport åt Chalmers för "säckkostnadsberäkning". 150414: Registrerat ny rapport, utv enligt Jira CQFMDEV-410.  
033c GU Uthyrning mnu0218 Hyrestalong uiCS_CR_Hyrestalong1.aspx RS_Hyrestalong1 stpCR_Hyrestalong1_Get   Rapport för GU, CQFMDEV-444. Rapport-procedur anropar lagrad procedur i "historik-databas". 150709: Ny rapport enl Jira CQFMDEV-444  
034 CQFM 2.X? Uthyrning mnu0205b Uthyrningsinfo m platser uiCR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info1_Var1b stpCR_Ut_Info1b_Get   Uthyrningsinfo m platser (per hyresgäst)    
035 CQFM 2.X? Uthyrning mnu0205c Uthyrningsinfo m platser 2 uiCR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info1_Var1b stpCR_Ut_Info1b_Get   Denna rapport har parameter "hide_cols_yes", som därmed döljer vissa kolumner i rapporten.    
036 CQFM 2.X Uthyrning mnu0205d Uthyrningsinfo, indirekta kostnader uiCR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info2_Var1 stpCR_Ut_Info2_Get   Ny rapport, se Jira CQFMDEV-256 (klicka) (denna rapp körs hos GU, Södertörn, ev flera?) 120223 (custor v3.63)  
037 CQFM 2.X Uthyrning mnu0205d Uthyrningsinfo, indirekta kostnader uiCR_HDocUtInfo1.aspx RS_Ut_Info2_Var2 stpCR_Ut_Info2_Get   - || - 120223 (custor v3.63)  
038 CQFM 2.X Uthyrning mnu0205d2 Uthyrningsinfo, indirekta kostnader [HGR] uiCS_CR_HDocUtInfo2.aspx RS_Ut_InfoPR2_Var1 stpCR_Ut_InfoPR2_Get (f.d stpCR_Ut_Info2_Get) PDF / Ja Ny rapport, se Jira CQFMDEV-256 (klicka) 120223 (custor cs v3.63)  
039 CQFM 2.X Uthyrning mnu0205d2 Uthyrningsinfo, indirekta kostnader [HGR] uiCS_CR_HDocUtInfo2.aspx RS_Ut_InfoPR2_Var2 stpCR_Ut_InfoPR2_Get (f.d stpCR_Ut_Info2_Get) PDF / Ja - || - (Var2 = Per Fastighet) 120223 (custor cs v3.63)  
040 CQFM JVI Uthyrning mnu0205jh1 Uthyrningsinfo slutspår (pilot) uiCR_HDocUtInfoJH1.aspx RS_Ut_InfoJH1 stpCR_Ut_InfoJH1_Get     140128: Rapport utgår enl mail.  
041 CQFM JVI Uthyrning mnu0205jh2 Uthyrningsinfo variant 2 (pilot) uiCR_HDocUtInfoJH1.aspx RS_Ut_InfoJH2 stpCR_Ut_InfoJH1_Get     140128: Rapport utgår enl mail.  
042 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0206 Kostnadsfördelning för org. uiCR_Ut_Verkskost1c.aspx RS_Ut_Verkskost1c stpCR_Ut_Verkskost1c_Get PDF / Ja Denna rapport har Rapport-id "mnu0206b" hos FOI.    
043 FOI Uthyrning mnu0206 Speciallokaler uiCR_Ut_SpecLok1.aspx RS_Ut_SpecLok1 stpCR_Ut_SpecLok1_Get   FOI-rapport, ingår i distribution av Cad-Q FM-rapporter. Rapport-proceduren hanterar EJ alla gem-typer som vi numer har i Cad-Q FM.    
044 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0207 Lokalförteckning uiCR_Ut_Lokfort1.aspx RS_Ut_Lokfort1 stpCR_Ut_Lokfort1b_Get        
045 CQFM 2.X Uthyrning mnu02072 Lokalförteckning [HGR] uiCS_CR_Ut_Lokfort1.aspx RS_Ut_LokfortPR1 stpCR_Ut_LokfortPR1b_Get PDF / Ja 120516: Ny rapport som använder hyresgästrelationstabellen (FMO_PARTNER_RELATION)    
046 CQFM 2.3 Uthyrning mnu0208 Lokalprognos uiCR_Ut_Lokprog1.aspx RS_Ut_Lokprog1 stpCR_Ut_Lokprog1b_Get        
047 CQFM 2.X Uthyrning mnu02082 Lokalprognos [HGR] uiCS_CR_Ut_Lokprog1.aspx RS_Ut_LokprogPR1 stpCR_Ut_LokprogPR1b_Get PDF / Ja 120516: Ny rapport som använder hyresgästrelationstabellen (FMO_PARTNER_RELATION)    
048 UTV Uthyrning mnu02083 Lokalbudget uiCR_Ut_Lokprog1.aspx RS_Ut_LokprogPR2 stpCR_Ut_LokprogPR2b_Get - 121115: Ny rapport för GU som behöver en ny variant av lokalprognosrapporten enl CQFMDEV-336. 130410 rapportnamn ändrat till "Lokalbudget" (tidigare namn var "Lokalprognos 2".    
049 MDH Uthyrning mnu0209 Lokalkostnader för år uiCR_Ut_LokKostManad1.aspx RS_Ut_LokKostManad1 stpCR_Ut_LokKostManad1b_Get   MDH-rapport, ingår i distribution av Cad-Q FM-rapporter.    
050 MDH v2.X Uthyrning mnu02092 Lokalkostnader för år [HGR] uiCR_Ut_LokKostManad1.aspx RS_Ut_LokKostManadPR1 stpCR_Ut_LokKostManadPR1b_Get PDF / Ja 120516: Ny rapport som använder hyresgästrelationstabellen (FMO_PARTNER_RELATION)    
051 UTV, GU Uthyrning mnu0210 Hyreskostnad per byggnad - hyresgäst uiCS_CR_CostDiff_DualRP1 RS_CostDiff_DualRP1 stpCR_CostDiff_DualRP1_Get   130307: Ny rapport åt GU enligt CQFMDEV-349. 130307: Ny rapport  
052 UTV, GU Uthyrning mnu0213 Hyresgästandel, verkligt utfall uiCS_CR_CostFinan1 RS_CostFinan1_Var1 stpCR_CostFinan1_Get   131126: Ny rapport åt GU enligt CQFMCPEH-49 (RDL sorterad på "hyresgäst"). 131126: Ny rapport  
053 UTV, GU Uthyrning mnu0213 Hyresgästandel, verkligt utfall uiCS_CR_CostFinan1 RS_CostFinan1_Var2 stpCR_CostFinan1_Get   131126: Ny rapport åt GU enligt CPROJEH-49 (RDL sorterad på "fastighet"). 140109: Rapport utgår, endast "Var1" ska vara kvar.  
054 MDH Uthyrning mnu02ext02 Lokalguide m ritn. uiCS_CR_LokGuideRitUt1.aspx RS_LokGuideRitUtPR1, RS_LokGuideRitUt1Sub1 (försättsblad), RS_LokGuideRitUt1Sub2 stpCR_LokGuideRitUtPR1b_Get PDF / Ja MDH-rapport, denna rapport är EJ synlig i Custor, den startas från FMInternHyra. 120516: Revid namn för rdl-fil o proc pga "HGR".    
055 CQFM 2.3 Uthyrning mnu02ext01 Avtalsinfo m ritn. uiCS_CR_AvtInfoRitUt1.aspx RS_AvtInfoRitUtPR1, RS_AvtInfoRitUtPR2 (för MDH), RS_AvtInfoRitUt1Sub1 (försättsblad), RS_AvtInfoRitUt1Sub1a (försättsblad MAH), RS_AvtInfoRitUt1Sub1b (försättsblad Umeå), RS_AvtInfoRitUt2Sub1 (försättsblad MDH) stpCR_AvtInfoRitUtPR1b_Get PDF / Ja Denna rapport är ej synlig i Custor, den startas från FMInternhyra. Rapporten har 2st subrapporter, vanligen "..Sub1" och "..Sub2". MEN för MAH används "..Sub1a" och för Umeå används "..Sub1b", viktigt att redigera "RS_AvtInfoRitUtPR1" före import hos MAH / Umeå. OBS! För MDH körs annan RDL-fil, med namn "RS_AvtInfoRitUtPR2". 120516: Revid namn för rdl-fil o proc pga "HGR".    
056 Chalmers Uthyrning mnu0211 Lokalkostnadsfördelning uiCS_CR_Ut_LokKostCH1.aspx RS_Ut_LokKostCH1 stpCR_Ut_LokKostCH1_Get   Ny rapport för Chalmers, utgått från urvalsdialog "uiCS_CR_HDocUtInfo1", rdl-fil "RS_Rumsfort4sr.rdl" och proc "stpCR_Ut_InfoPR1c_Get". 130823: Registrerat rapporten. Denna rapport utgår då den ersätts av "lokalkostnadsfördelning 2".  
057 Chalmers Uthyrning mnu0212 Lokalkostnadsfördelning 2 uiCS_CR_Ut_LokKostCH1.aspx RS_Ut_LokKostCH2_Var1 stpCR_Ut_LokKostCH2_RepGet, stpCR_Ut_LokKostCH2_Get   Ny rapport för Chalmers, utgått från urvalsdialog "uiCS_CR_HDocUtInfo1", rdl-fil "RS_Rumsfort4sr.rdl" och proc "stpCR_Ut_InfoPR1c_Get". (Var1="per Rum") 130913: Registrerat rapporten, den är byggd för SSRS 2008.  
058 Chalmers Uthyrning mnu0212 Lokalkostnadsfördelning 2 uiCS_CR_Ut_LokKostCH1.aspx RS_Ut_LokKostCH2_Var2 stpCR_Ut_LokKostCH2_RepGet, stpCR_Ut_LokKostCH2_Get   Ny rapport för Chalmers, grupperad/summerad per h-gäst. (Var2="per Hyresgäst") 131028: Lagt till rapport.  
059 Chalmers Uthyrning - (Lokalkostnadsfördelning 2 - försättsblad) uiCS_CR_Ut_LokKostCH1.aspx RS_Ut_LokKostCH2FP (försättsblad) stpCR_Ut_LokKostCH2_GetFP   Försättsblad för "lokalkostnadsfördelning 2". Denna rapport redovisar delar av data som producerats när "lokalkostnadsfördelning 2" körts. 130913: Registrerat rapporten, den är byggd för SSRS 2008.  
059a Chalmers Uthyrning mnu0219 Lokalkostnadsfördelning 3 uiCS_CR_CAC_LokKostCH3.aspx RS_CAC_LokKostCH3_XL, RS_CAC_LokKostCH3_DW, RS_CAC_LokKostCH3_FP stpCR_CAC_LokKostCH3_PreCalc, stpCR_CAC_LokKostCH3_RepGet, stpCR_CAC_LokKostCH3_Get, stpCR_CAC_LokKostCH3_GetFP   Ny multi-rapport för Chalmers, utgått från urvalsdialog "uiCS_CR_Ut_LokKostCH1", rdl-fil "RS_Ut_LokKostCH3_Var1.rdl" och proc "stpCR_Ut_LokKostCH2_Get". (Var1="per Rum") 160219: Registrerat rapporten, den är byggd för SSRS 2008.  
059b Chalmers Uthyrning mnu0219 Lokalkostnadsfördelning 3 uiCS_CR_CAC_LokKostCH3.aspx RS_CAC_LokKostCH3_Var2 stpCR_CAC_LokKostCH3_PreCalc, stpCR_CAC_LokKostCH3_RepGet, stpCR_CAC_LokKostCH3_Get   Ny multi-rapport för Chalmers, grupperad/summerad per h-gäst. (Var2="per Hyresgäst") 160219: Lagt till rapport.  
059c Chalmers Uthyrning - (Lokalkostnadsfördelning 3 - försättsblad) uiCS_CR_CAC_LokKostCH3.aspx RS_CAC_LokKostCH3_FP (försättsblad) stpCR_CAC_LokKostCH3_GetFP   Försättsblad för "lokalkostnadsfördelning 3". Denna rapport redovisar delar av data som producerats när "lokalkostnadsfördelning 3" körts. 160219: Registrerat rapporten, den är byggd för SSRS 2008.  
060 Chalmers Uthyrning mnu04053 Städkostnader för hyresgäst med städansvar uiCS_CR_FMC6.aspx RS_FMCPR6 stpCR_FMCPR6   141001: Ny rapport för Chalmers. 141001: Registrerat rapporten, den är byggd för SSRS 2008.  
061 CQFM 2.X Fastighetsregister mnu0301 Rumsförteckning med areaklasser uiCS_CR_Rumsfort1.aspx RS_Rumsfort1 stpCR_Rumsfort1_Get   Rapporten hette tidigare "Rumsförteckning, utan användning". 140331: Uppdaterat rapport-benämning.  
062 CQFM 2.3, Tunabyggen, MSF Fastighetsregister mnu0302z Rumsförteckning. GAMMAL med användning uiCS_CR_Rumsfort2.aspx RS_Rumsfort3 stpCR_Rumsfort2_Get   Rapporten "RS_Rumsfort3" har 5st subrapporter, men ska ersättas av "RS_Rumsfort3b" som ej har subrapporter och ger bättre kolumnlayout vid export till Excel.    
063 MSF, Tunabyggen? Fastighetsregister mnu0302 Rumsförteckning med användning (heter Rumsförteckning per funktion hos MSF) uiCS_CR_Rumsfort2.aspx RS_Rumsfort3b stpCR_Rumsfort2_Get   Denna rapport ersätter RS_Rumsfort3.    
064 CQFM 2014.2 ? Fastighetsregister mnu0302fm Rumsförteckning med användning uiCS_CR_Rumsfort2fm.aspx RS_Rumsfort3b stpCR_Rumsfort2_Get   Ny urvalsdialog för att uppfylla Jira CQFMDEV-375. 140401: Ny urvalsdialog, Custor v5.05.  
065 Tunabyggen m.fl? Fastighetsregister mnu0303 Rumsförteckning, alla egenskaper uiCR_Rumsfort4.aspx RS_Rumsfort4 stpCR_Rumsfort4b_Get   För Cad-Q FM ersätts denna rapport av "Rumsförteckning, valda fält".    
066 CQFM 2.X Fastighetsregister mnu0303x Rumsförteckning, valda fält uiCS_CR_Rumsfort4x.aspx RS_Rumsfort4x stpCR_Rumsfort4x_Get   Dynamisk rapport, ej ännu lanserad ute hos kunder (111207)    
067 CQFM 2.X Fastighetsregister mnu0303x2 Rumsförteckning, valda fält [HGR] uiCS_CR_Rumsfort4x.aspx RS_RumsfortPR4x stpCR_RumsfortPR4x_Get + stpCR_Ut_InfoPR1e_Get PDF / Ja 120516: Ny rapport som använder hyresgästrelationstabellen (FMO_PARTNER_RELATION)    
068 CQFM 2.3 Fastighetsregister mnu0304 Rumsförteckning, kostnadsfördelning uiCS_CR_Rumsfort6c.aspx RS_Rumsfort6c stpCR_Rumsfort6c_Get PDF / Ja      
068b Gävle Högskola Fastighetsregister mnu0307 Rumsförteckning, Antalet platser, utrustning, bokningsbart uiCS_CR_RumsfortBok1 RS_RumsfortBok1.rdl + xsl stpCR_RumsfortBok1_Get + stpCR_Ut_InfoPR1e_Get   160315: Ny rapport för bl.a export till Kronox, enl Jira CQFMDEV-466. 160315: Ny urvalsdialog + rapport from Custor v6.20.  
068c NWT Fastighetsregister mnu0308 Kontraktsobjekt uiCS_CR_Kontrobj1.aspx RS_Kontrobj1 stpCR_Kontrobj1   160621: Ny rapport "Kontraktsobjekt" för Nya Wermlands-Tidningen, enl Jira CQFMCPMP-42.    
069 CQFM 2.3 Städrapporter mnu0401 Städprogram uiCS_CR_FMC1.aspx RS_FMC1 stpCR_FMC1_Get        
070 CQFM 2.3 Städrapporter mnu0402 Städkostnader för städområde uiCS_CR_FMC2.aspx RS_FMC2 stpCR_FMC2_Get        
071 CQFM 2.3 Städrapporter mnu0403 Städkostnader för ansvarsområde uiCS_CR_FMC3.aspx RS_FMC3 stpCR_FMC3_Get        
072 CQFM 2.3 Städrapporter mnu0404 Städkostnader för byggnad uiCR_FMC4.aspx RS_FMC4 stpCR_FMC4b_Get        
073 CQFM 2.X Städrapporter mnu04042 Städkostnader för byggnad [HGR] uiCS_CR_FMC4.aspx RS_FMCPR4 stpCR_FMCPR4b_Get PDF / Ja 120516: Ny rapport som använder hyresgästrelationstabellen (FMO_PARTNER_RELATION)    
074 CQFM 2.3 Städrapporter mnu0405 Städkostnader för hyresgäst uiCR_FMC5.aspx RS_FMC5 stpCR_FMC4b_Get        
075 CQFM 2.X Städrapporter mnu04052 Städkostnader för hyresgäst [HGR] uiCS_CR_FMC5.aspx RS_FMCPR5 stpCR_FMCPR4b_Get PDF / Ja 120516: Ny rapport som använder hyresgästrelationstabellen (FMO_PARTNER_RELATION)    
076 CQFM 2.X Städrapporter mnu04052 Städkostnader för hyresgäst [HGR] uiCS_CR_FMC5.aspx RS_FMCPR5_Var2 stpCR_FMCPR4b_Get PDF / Ja   140820: Custor v5.16 har ny dropdown "Gruppering" där valet "Byggnad" gör att RDF med suffix "_Var2" används.  
077 CQFM 2.3 Städrapporter mnu0406 Rumsförteckning, med städanvändning uiCS_CR_Rumsfort2sr.aspx RS_Rumsfort3b stpCR_Rumsfort2_Get        
078 CQFM 2.3 Städrapporter mnu0407 Rumsförteckning, alla städegenskaper uiCS_CR_Rumsfort4sr.aspx RS_Rumsfort4sr stpCR_Rumsfort4b_Get        
079 CQFM 2.3 Städrapporter mnu04ext01 Städprogram för städområde, m ritningar uiCS_CR_FMC1_Rit1.aspx RS_FMC1_Rit1 stpCR_FMC1_Rit1_Get   Denna rapport är ej synlig i Custor, den startas från CQFMC. Rapporten har en subrapport med namn "RS_FMC1_Rit1Sub1"    
080 CQFM 2.3 Systemrapporter mnu0501 Logg hyresgästförändringar uiCS_CR_CQFMLog1.aspx RS_CQFMLog1 stpCR_CQFMLog1_Get   Utvecklad för KAU (Karlstad Universitet).    
081 CQFM 2.X Systemrapporter mnu0502 Lista behörigheter uiCS_CR_AccMan1.aspx RS_AccMan1 stpCR_AccMan1_Get   Rapport som visar behörigheter som konfigurerats ifrån AccMan.    
082 Micasa, Fambo Fastighetsregister mnu0301 Rumsförteckning, utan användning (hos MSF heter rapporten "Rumsförteckning") uiCS_CR_Rumsfort5.aspx RS_Rumsfort5 stpCR_Rumsfort5_Get   140401: Urvalsdialog "Rumsfort1" har ersatts med "Rumsfort5", för att kunna ändra "Rumsfort1" enligt Jira CQFMDEV-375. 140401: Urvalsdialog "Rumsfort5" införd i Custor v5.05. 140411: Rapport utökad med 4st fält som visas hos MSF, enl Jira CPROJMP-31.  
082b MSF Fastighetsregister c03_hd04a Hos MSF heter rapporten "Rumsförteckning" uiCS_CR_Rumsfort5.aspx RS_Rumsfort9 stpCR_Rumsfort5_Get   171114: Ny rapport pga önskemål enl Martins mail 171102.    
083 Micasa, Fambo Fastighetsregister mnu0304 Rumsförteckning, areaklasser uiCS_CR_Rumsfort7.aspx RS_Rumsfort7 stpCR_Rumsfort7_Get        
084 Micasa, MSF, Fambo Markrapporter mnu0501 Utemiljö (gammal) uiCS_CR_Markobjekt1.aspx RS_Markobjekt1 stpCR_Markobjekt1_Get     160219: Bytt namn från "Utomhusmiljö" till "Utomhusmiljö (gammal)". 160411 byter namn till "Utemiljö".  
085 Micasa, MSF, Fambo Markrapporter mnu0502 Utemiljö uiCS_CR_Markobjekt2.aspx RS_Markobjekt2 stpCR_Markobjekt2_Get     160219: Bytt namn från "Utomhusmiljö 2" till "Utomhusmiljö". 160411 byter namn till "Utemiljö".  
086 MSF Markrapporter mnu0502b Utemiljö, med grönytefaktor uiCS_CR_Markobjekt2.aspx RS_Markobjekt2b stpCR_Markobjekt2_Get   131206: Ny rapport med grönytefaktor 131206: Ny rapport. 160219: Bytt namn (tagit bort "2" ur rapp-namn).  
087 Riksdagen Inventarier mnu0601 Fastighetsenheten, Konst, Inventeringsprotokoll (Inventeringslista) uiCS_CR_EQRV1.aspx RS_EQRV1 stpCR_EQRV1_Get        
088 Riksdagen, CQFM Städrapporter mnu0410 Städåtgärder uiCS_CR_FMC_Activity1.aspx RS_FMC_Activity1 stpCR_FMC_Activity1_Get   130410: Ny rapport, se Jira CQFMDEV-347.    
089 Riksdagen Städrapporter mnu0411 Inventeringslista, städkvalitet uiCS_CR_EQRV2.aspx RS_EQRV2 stpCR_EQRV2_Get   131018: Ny rapp, se Jira CQFMDEV-347 (städinventering).    
090 ABB Test & utveckling, prognos c01_ek01 Prognos, Resultat per kst, konto & händelse uiCR_PRParam1.aspx RS_PRScaEvent_Get3 stpFRpt_PRScaEvent_Get3   Demo/exempel-rapport hos ABB, den används troligen inte..    
091 ABB Test & utveckling, prognos c01_ek02 Testrapport för att visa drilldown uiCR_PRParam1.aspx RS_Test stpFRpt_PRScaEvent_Get3   Demo/exempel-rapport hos ABB, den används troligen inte..    
092 ABB Avtalsrapporter c02_av01 Avtalsregistret uiCR_AvtReg1.aspx RS_AvtReg1 stpCR_AvtReg1_Get   Senaste version är troligen "v60403". Rapport har subrapport "RS_AvtReg1Sub"    
093 ABB Avtalsrapporter c02_av02 Förändringsblankett (avtal) uiCR_AvtReg1.aspx RS_AvtMod1 stpCR_AvtReg1_Get   Senaste version är troligen "v60403". Rapport har subrapport "RS_AvtMod1Sub"    
094 ABB Hyperdoc c03_hd01 Reviderade utrymmen uiCR_HDocSpace1.aspx RS_HDocSpace1 stpCR_HDocSpace1_Get        
095 ABB Hyperdoc c03_hd04 Lokalförteckning, inhyrning uiCR_Inhyrt1.aspx RS_Inhyrt1 stpCR_Inhyrt1_Get        
096 ABB Hyperdoc c03_hd05 Lokalförteckning, uthyrning uiCR_Uthyrt1.aspx RS_Uthyrt1 stpCR_Uthyrt1_Get        
097 ABB Hyperdoc c03_hd07 Vakanslista, uthyrning uiCR_Vakans2.aspx RS_Vakans2 stpCR_Vakans2_Get        
098 Test - mnu0305 Planritningar uiCR_Rumsfort1.aspx (tillfälligt) RS_PlanRit1 stpCR_PlanRit1_Get   Rapport som visar planritningar via HOPA-anrop.   Ja
099 Test Markrapporter mnu0502 Utemiljö m ritning? uiCR_Markobjekt2.aspx RS_Markobjekt3 stpCR_Markobjekt2_Get   Utomhusmilö m ritning, testas för Micasa på CQVM0107   Ja
100 UTV Uthyrning mnu02053_CAC Uthyrningsinfo [CAC] uiCS_CR_HDocUtInfo1.aspx RS_CAC_Ut_InfoPR3_Var1 stpCR_CAC_Ut_InfoPR1c_Get PDF / Ja Uthyrningsinfo "per Hyresgäst" (även arb-platser), blåa kolumner kan döljas/visas. Ny test-rapport som nyttjar "FMO_PARTNER_RELATION", därav suffixet "PR". 120329: Ny testrapport, CQFMDEV-251.  
101 UTV Uthyrning mnu02053_CAC Uthyrningsinfo [CAC] uiCS_CR_HDocUtInfo1.aspx RS_CAC_Ut_InfoPR3_Var2 stpCR_CAC_Ut_InfoPR1c_Get PDF / Ja Uthyrningsinfo "per Fastighet" (även arb-platser), blåa kolumner kan döljas/visas. Ny test-rapport som nyttjar "FMO_PARTNER_RELATION", därav suffixet "PR". 120329: Ny testrapport, CQFMDEV-251.  
102 UTV Uthyrning mnu02052_LIMCAC Uthyrningsinfo m platser [CAC] uiCS_CR_HDocUtInfo1_LIM.aspx RS_CAC_Ut_InfoPR3_Var1 stpCR_CAC_Ut_InfoPR1c_Get   Uthyrningsinfo "per Hyresgäst". Denna rapport har parameter "hide_rows_yes", som döljer rader i rapporten som "saknar antal platser", samtidigt döljs kolumnerna "Proj.funktion" & "Utr E/G". ("LIM" = limit = begränsad) 120316: Ny urvalsdialog för att kunna behörighetsstyra hos Södertörn.  
103 UTV Uthyrning mnu02052_LIMCAC Uthyrningsinfo m platser [CAC] uiCS_CR_HDocUtInfo1_LIM.aspx RS_CAC_Ut_InfoPR3_Var2 stpCR_CAC_Ut_InfoPR1c_Get   Uthyrningsinfo "per Fastighet Denna rapport har parameter "hide_rows_yes", som döljer rader i rapporten som "saknar antal platser", samtidigt döljs kolumnerna "Proj.funktion" & "Utr E/G".  ("LIM" = limit = begränsad) 120316: Ny urvalsdialog för att kunna behörighetsstyra hos Södertörn.  
104 UTV Städrapporter mnu0408 Insta 800 - Basdata uiCS_CR_INC_Base1.aspx RS_INC_Base1 <sql-anrop ligger i RDL-filen>   Visar grund-data som registrerats för Insta 800 121016: Ny rapp för Insta 800.  
105 UTV Städrapporter mnu04ext02 Städspec m ritn uiCS_CR_INC_DEF_RitUt1.aspx RS_INC_DEF_RitUt1 stpCR_INC_DEF1_Get (stpCR_INC_DEF_RitUt1_Get ?)   Visar avtalsdata och ritningar med städ-data enl Insta 800 121016: Ny rapp för Insta 800.  
106 UTV Städrapporter mnu0409 Insta 800 - Städspecifikation uiCS_CR_INC_DEF1.aspx RS_INC_DEF1 stpCR_INC_DEF1_Get   Visar Insta 800-rapport för "städspecifikation". Samma layout som ritningsrapport, men utan ritningar. 121108: Rapp för Insta 800.  
107 Schenker Fastighetsregister mnu0306 Rumsförteckning med brukare uiCS_CR_Rumsfort8.aspx RS_Rumsfort8_Var1 stpCR_Rumsfort8_Get   RDL-fil är grupperad på fastighet. Spec från Lignell, urval görs på "användningar", "brukare", "temp-zon". 121108: Registrerat rapporten.  
108 Schenker Fastighetsregister mnu0306 Rumsförteckning med brukare uiCS_CR_Rumsfort8.aspx RS_Rumsfort8_Var2 stpCR_Rumsfort8_Get   RDL-fil är grupperad på brukare. Spec från Lignell, urval görs på "användningar", "brukare", "temp-zon". 121108: Registrerat rapporten.  
109 GU / CQFM Uthyrning mnu0214 Avtalsutskrift (ersätts troligen av "multirapport") uiCS_CR_CAC_AvtInfo1.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUt1.rdl stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoRitUt1_Get, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt1_Get PDF / Ja Nya avtalsrapporten utvecklad för GU, denna RDL innehåller ritningen. 140331: Registrerat rapporten. Ja
110 GU / CQFM Uthyrning mnu0214 Avtalsutskrift (ersätts troligen av "multirapport") uiCS_CR_CAC_AvtInfo1.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUt1Sub1.rdl (försättsblad) stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt1Sub1_Get PDF / Ja Nya avtalsrapporten utvecklad för GU, denna RDL innehåller försättsbladet. 140331: Registrerat rapporten.  
111 GU / CQFM Uthyrning mnu0214 Avtalsutskrift (ersätts troligen av "multirapport") uiCS_CR_CAC_AvtInfo1.aspx RS_CAC_AvtInfoTextUt1.rdl stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt1_Get Excel / Ja Nya avtalsrapporten utvecklad för GU, denna RDL innehåller rummen som exporteras till Excel-dokument. 140331: Registrerat rapporten.  
112 GU / CQFM Uthyrning mnu0215 Avtalsutskrift 2 (ersätts troligen av "multirapport") uiCS_CR_CAC_AvtInfo2.aspx RS_CAC_AvtInfoTextUt1.rdl stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt1_Get Excel / Ja Ny urvalsdialog som använder jQuery-loop för att generera rapport-dokument (går därmed att avbryta). Dialogen är tänkt att helt ersätta "uiCR_CR_CAC_AvtInfo1.aspx". 140905: Registrerat rapporten.  
113 GU / CQFM Uthyrning mnu0215e Multirapport, enskilda rum uiCS_CR_CAC_AvtInfoE3.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUtE3.rdl stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoRitUt3_Get, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt3_Get PDF / Ja Vidareutveckling av "Avtalsutskrift 2". Nya avtalsutskrift-rapporter, för att kunna skilja på "enskilt" och "enskilt + gem" (CQFMDEV-409). 150206: Dokumenterar 2st nya rapporter, enligt Jira CQFMDEV-409. Ja
114 GU / CQFM Uthyrning mnu0215e Multirapport, enskilda rum uiCS_CR_CAC_AvtInfoE3.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUtE3Sub1.rdl (försättsblad) stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt1Sub1_Get PDF / Ja Vidareutveckling av "Avtalsutskrift 2". Nya avtalsutskrift-rapporter, för att kunna skilja på "enskilt" och "enskilt + gem" (CQFMDEV-409). 150206: Dokumenterar 2st nya rapporter, enligt Jira CQFMDEV-409.  
115 GU / CQFM Uthyrning mnu0215e Multirapport, enskilda rum uiCS_CR_CAC_AvtInfoE3.aspx RS_CAC_AvtInfoTextUtE3.rdl stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt3_Get Excel / Ja Vidareutveckling av "Avtalsutskrift 2". Nya avtalsutskrift-rapporter, för att kunna skilja på "enskilt" och "enskilt + gem" (CQFMDEV-409). Denna RDL-fil innehåller rummen som exporteras till Excel-dokument. 150206: Dokumenterar 2st nya rapporter, enligt Jira CQFMDEV-409.  
116 CQFM (LNU mfl) Uthyrning mnu0215eg Multirapport, enskilda + gem rum uiCS_CR_CAC_AvtInfoEG3.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUtEG3.rdl stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoRitUt3_Get, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt3_Get PDF / Ja Vidareutveckling av "Avtalsutskrift 2". Nya avtalsutskrift-rapporter, för att kunna skilja på "enskilt" och "enskilt + gem" (CQFMDEV-409). 150206: Dokumenterar 2st nya rapporter, enligt Jira CQFMDEV-409. Ja
117 CQFM (LNU mfl) Uthyrning mnu0215eg Multirapport, enskilda + gem rum uiCS_CR_CAC_AvtInfoEG3.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUtEG3Sub1.rdl (försättsblad) stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt1Sub1_Get PDF / Ja Vidareutveckling av "Avtalsutskrift 2". Nya avtalsutskrift-rapporter, för att kunna skilja på "enskilt" och "enskilt + gem" (CQFMDEV-409). 150206: Dokumenterar 2st nya rapporter, enligt Jira CQFMDEV-409.  
118 CQFM (LNU mfl) Uthyrning mnu0215eg Multirapport, enskilda + gem rum uiCS_CR_CAC_AvtInfoEG3.aspx RS_CAC_AvtInfoTextUtEG3.rdl stpCR_CAC_Go2, stpCR_CAC_AvtInfoTextUt3_Get Excel / Ja Vidareutveckling av "Avtalsutskrift 2". Nya avtalsutskrift-rapporter, för att kunna skilja på "enskilt" och "enskilt + gem" (CQFMDEV-409). Denna RDL-fil innehåller rummen som exporteras till Excel-dokument. 150206: Dokumenterar 2st nya rapporter, enligt Jira CQFMDEV-409.  
119 Uppsala Universitet Uthyrning mnu0216 Multirapport, rumsdatum uiCS_CR_CAC_AvtInfoRD1.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUtRD1.rdl stpCR_CAC_Go3, stpCR_CAC_AvtInfoRitUtRD1_Get, stpCR_CAC_AvtInfoTextUtRD1_Get PDF / Ja Ny rapport för Uppsala Universitet som har "rumsdatum" (CQFMDEV-488). 160826: Dokumenterar ny rapport, enligt Jira CQFMDEV-488. Ja
120 Uppsala Universitet Uthyrning mnu0216 Multirapport, rumsdatum uiCS_CR_CAC_AvtInfoRD1.aspx RS_CAC_AvtInfoRitUtRD1Sub1.rdl (försättsblad) stpCR_CAC_Go3, stpCR_CAC_AvtInfoTextUtRD1Sub1_Get PDF / Ja Ny rapport för Uppsala Universitet som har "rumsdatum" (CQFMDEV-488). 160826: Dokumenterar ny rapport, enligt Jira CQFMDEV-488.  
121 Uppsala Universitet Uthyrning mnu0216 Multirapport, rumsdatum uiCS_CR_CAC_AvtInfoRD1.aspx RS_CAC_AvtInfoTextUtRD1.rdl stpCR_CAC_Go3, stpCR_CAC_AvtInfoTextUtRD1_Get Excel / Ja Ny rapport för Uppsala Universitet som har "rumsdatum" (CQFMDEV-488). 160826: Dokumenterar ny rapport, enligt Jira CQFMDEV-488.  
122 CQFM 2.x Systemrapporter mnu0503 Ritningskontroll via HOPA-anrop uiCS_CR_HOPAInfo1.aspx RS_HOPAInfo1 (sql-sats i RDL-filen) Nej Ritningskontroll, använder HOPA-anrop kontrollera om ritningsbild går att nå. 150227: Ny urvalsdialog, enl Jira CQFMDEV-404 Ja
123 Fasad-kunder Systemrapporter mnu0504 Avstämningslista Fasad-HDoc uiCS_CR_FSD_Compare1 RS_FSD_Compare1 stpCR_FSD_Compare1_Get + stpGNX_FasadData_Info1_Get Nej Avstämningslista, framtagen för SVEBO, Jira CQFMCPQT-16.    
124 CQFM 2.x Systemrapporter - "TechInfo" (ej valbar från Custor) - RS_TechInfo (sql-sats i RDL-filen) Nej Rapport för att testa och kontrollera bl.a custom assemblyt "rs1_customass_vb.dll". 150507: Ny systemrapport