Honda Z50 - Några bilder

3 posts / 0 new
Last post
benzzon
benzzon's picture
Honda Z50 - Några bilder
 
Den lilla gula, som den inhandlades:

 
 
Behov av lite gaffelrenovering, förmodligen 30 år gammalt fett här:

 
 
 
Bilder från ihopmontering:
 
  
 
 
Efter montering av gaffelben, o lite nya däck:

 
benzzon
benzzon's picture
 
 
En bild på insidan av tändningslåset:
 
benzzon
benzzon's picture
 
 
Bilder från cylinder, topp & förgasarbyte. Första bilden visar ursprunglig utrustning.