Evalds bokhylla

Bokhyllan innehåller korta sammandrag av reseberättelser            
som är skrivna av personer som gjort längre resor på fordon            
med 2 eller 3 hjul (med eller utan motor).            
             
Böckerna är placerade efter det år 1:a upplagan trycktes.            
190212: 251st böcker.