På cykel genom 16 länder

Författaren, som är baptistpastor i Trollhättan, har länge haft en het önskan att få besöka det "heliga landet". Tillsammans med likaledes gudfruktiga Sven och Ingvar startar trion i april 1928 och per cykel. Genom Danmark där han till sin bestörtning fann att kristna både rökte och drack öl.

Ned genom Tyskland, Holland och Belgien där han i dom katolska områden fann vägarna kantade med "halvruttna krucifix". En katolsk mässa fann han "otroligt andefattig". Ned till Paris, Geneve, Milano och Rom. Här träffade han italienska baptister som ansåg att "Mussolini var en stor man som gjort folket oskattbara tjänster".

Ett katolskt barndop liknar han vid en "besvärjelseceremoni". Vidare österut till Catonia på Sicilien och ångare till Alexandria. Via Cairo tar sig trion till Jerusalem. På den plats där kung Davids tempel legat finns nu Omarmoskén som han avfärdar som "förödelsens styggelse". Han anser givetvis att landet tillhör judarna som ju härstammar från Abraham. Även palestinierna härstammar ju från Abraham men från hans barn med en tjänstekvinna och sådana barn har ju som bekant ingen arvsrätt.

Trion tar sig via Syrien, Libanon, båt till Turkiet, Bularien, Jugoslavien, Ungern, Tjeckien och Tyskland till Sverige. Intressant reseberättelse från en bibelkunnig person med begränsade vyer.
Boken omfattar 245 sidor.

BookAuthor
Axel Reinarth
PublisherName
Harriers Bokförlag AB
PublishedYear
1935
NumberOfPages
245