Africa, against the clock

Författaren är född i Tyskland men har arbetat i 27 år som universitetslärare i Canada. Denne vane MC-resenär åker med sin BMW F650 söderut längs Afrikas västra del ned till Kapstaden och sedan tillbaks norrut efter den östra delen.

Boken är en dag-för-dagskildring om alla besvärligheter med otroligt dåliga vägar, svårigheter att få visum och gränsposteringar där mutor är enda möjligheten att komma framåt. Byråkratin är bitvis ofantlig. Den politiska situationen är instabil och resan är inte ofarlig.

Han redovisar de fel som uppstod på den motorcykel han använde samt anger krav man bör ställa på fordon och utrustning för att klara en sådan här resa. Författaren är pessimistisk när det gäller Afrikas framtid. Han ser inga möjligheter för den vite mannen på de svartas kontinent. Afrikas befolkning lämnas bäst att själva tvingas lösa sina problem. Boken är skriven på engelska och omfattar 174 sidor.

BookAuthor
Werner Bausenhart
PublisherName
LEGAS Ottowa Canada
PublishedYear
2002
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
174
ISBN
1-894508-27-0