An American Cycling Odyssey, 1887

Den 24:e maj 1887 startade den unge journalisten George Nellis från Herkimer, en liten stad nära New Your, för att cykla till San Francisco. Cykeln var en höghjuling av fabrikat Colomia Expert med massiva däck. Varje dag trampade han i ca 10 timmar och sedan skrev han resebrev till ett flertal tidningar. Eftersom en stor del av vägsträckan var väglös gick det inte så fort, resan tog 72 dagar. Han följde delvis Oregon Trail, den gamla emigrantleden och följde även järnvägsbankar.

Genom medlemskap i cykelklubb hade han fått en uppfattning om den bästa resvägen och i alla städer han passerade tog han alltid kontakt med cykelklubben och fick mer resetips. När han ankom till Oakland hade han tillryggalagt 3369 miles, tappat 23 pound, kläderna var i trasor men han var helt frisk och oskadd. Förståeligt hade han fått nog av cyklen och hemresan skedde med båt till Panama, tåg över Panamanäset och båt till New York.
 

Denna boks författare har lagt ned mycket ansträngning på att finna fakta om resan från de många brev som journalisten Nellis skrev och från dåtida tidningsnummer. Hemkommen fick han en guldmedalj med inskriptionen Champion Long Distance Rider. Cykeln finns idag på museum i Herkimer. Boken på engelska omfattar 200 sidor.

BookAuthor
Kevin J Hayes
PublisherName
University of Nebraska Press
PublishedYear
2002
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
200
ISBN
0-8032-2408-7