Bitten by the Bullet

Författaren med fru bor nu i Nya Zealand och försörjer sig på att anordna äventyrsresor på MC till Indien. I denna bok beskrivs en sådan resa där deltagarna samlas i Nya Zealand och hela gruppen flyger till Indien till New Delhi.

Därifrån, på Enfield-maskiner, gör de en rundresa genom Rajakstan.
Boken beskriver förhållanden i denna del av Indien och givetvis avhandlas vägförhållanden och trafiksituationen.

Om man vill vara kritisk så är denna bok egentligen en reklamskrift för författarens reseföretag. Den är dock så informativ och välskriven så att den är ett nöje att läsa.

Boken är på engelska och omfattar 189 sidor.

BookAuthor
Steve Krzystyniak and Karen Goa
PublisherName
New Holland Publishers Ltd
PublishedYear
2002
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
189