På motorcykel för Sudan

Båda författarna är religöst orienterade och Zetterlund har redan varit 10 år i Sudan. Nu har dom genom skolbesök, möten i kyrkor och föreningar samt uppmärksamhet i media samlat in 200000 kr som sänts till Sudan för inköp av jordbruksredskap. För att få ännu mer uppmärksamhet skall dom nu åka motorcykel till Sudan för att se hur pengarna har använts.

Med långa dagsetapper, tältboende och bröddiet går det snabbt och billigt ned till Egypten. Trots Carnet de Passage avkrävs dom här både införseltull och vägskatt för motorcyklarna. Vid Sudans gräns är det helt stopp. Efter en vecka av resultatlösa förhandlingar åker dom tillbaks till Kairo för att söka nytt visum.

Den sudanesiska ambassaden konfiskerar alla inlämnade dokument och författarna måste ta motorcyklarna med flyget till Nairobi i Kenya för att där få visum för att komma in i den av gerillan kontrollerade södra delen av Sudan. Dom får visum och via Uganda når dom staden Yei i Sudan. Resan hit har tagit 52 dagar. Efter bara två dagar vänder dom åter mot Nairobi där dom tvingas lämna motorcyklarna och flyga hem.

Det verkar som om Sudans myndigheter välvilligt tar emot insamlade medel men personer med erfarenhet och kunskaper om landet är inte välkomna. Boken omfattar 173 sidor.

BookAuthor
Larsson/Zetterlund
PublisherName
Bergslagen Media
PublishedYear
2000
NumberOfPages
173
ISBN
91-973522-2-5